Barnkonventionen en Svensk lag

Framtid Pite anordnade den 18 februari en föreläsning om Barnkonventionen en Svensk lag.

Cecilia Åhl sakkunnig Idrott från UNICEF Sverige höll en inspirerande och utbildande föreläsning i ämnet.
När jag utbildar, diskuterar och föreläser så är det viktigt för mig att tänka på barnets röst.
Att det är för dem jag gör det här. Sedan är det så att varje verksamhet och dess ledare hittar sitt sätt att implementera barnkonventionen på, det är ni som vet vad som görs bra och vad som behöver utvecklas. 

Jakob Baudin RF-SISU Norrbotten sakkunnig barn och ungdomsidrott berättade om Trygg Idrott.
Alla vi som finns nära idrottande barn och ungdomar  har en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. 

Den här föreläsningen är den första  i en serie om fyra, som handlar om barnkonventionen. Håll utkik här på vår hemsida och följ oss gärna på Facebook också  där vi kommer att lägga ut kommande föreläsningar och information om vårt arbete.  //Framtid Pite

Tips på några filmer från Cecilia:

”En film om barnkonventionen för yngre barn”
https://www.youtube.com/watch?v=wzESXna8ccg

Film ”Om barnkonventionen”
https://www.youtube.com/watch?v=Bvt10uFh6Qc

Film ”Getting into the game”
https://www.youtube.com/watch?v=1Vdm4eQlonE

Film ”Just a Kid”
https://www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc

Handbok för idrottsledare
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare

Vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag?
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-att-barnkonventionen-blir-svensk-lag

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, en individuell klagomekanism för barn.    
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionens-tredje-tillaggsprotokoll

Barnkonventionen, full text
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Barnkonventionen, kort format
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-kort-version

Skapa trygga idrottsmiljöer
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

Barnens spelregler
https://barnensspelregler.se/

För mer information om modellen för prövning av barnets bästa: